سرعت آب در لوله از دو جهت قابل توجه است:
اول اینکه اگر سرعت آب در لوله از حد استاندارد که در ادامه به آن اشاره می کنیم پایین تر باشد باعث ایجاد رسوب در لوله و رسوب گذاری شدید می شود.

علت رسوب آب در لوله چیست؟ - روش های رفع رسوب لوله

دوم اینکه اگر سرعت آب از حد مجاز بالاتر رود طبق رابطه برنولی (رابطه زیر) برای ثابت ماندن طرف دیگر معادله افت فشار ایجاد می شود.

 {\displaystyle P/(\rho g)+v^{2}/2g+z=constant\,}

طبق فرمول های محاسباتی و همچنین تجربیات آزمایشگاهی، سرعت بهینه آب در لوله بین 0.8 تا 2 متر بر ثانیه می باشد.
برای اینکه کار شما کاربران جهت انتخاب سایز صحیح لوله و سنجش سرعت آب در آن راحت تر باشد، برای شما عزیزان فایل اکسلی را آماده کرده ایم و در آن فرمول ها را قرار داده ایم و کافیست که با وارد کردن دبی (میزان آب عبوری از لوله) و همچنین سایز مورد نظر لوله، سرعت عبور آب از داخل آن لوله را در سطر آخر ببینید. حال اگر سرعت نمایش داده شده در بازه استاندارد باشد بنابراین سایز انتخاب شده صحیح است ولی در صورت بالا یا پایین بودن سرعت، باید با تغییر سایز لوله سرعت را در بازه استاندارد قرار دهیم.

نکته: بعد از قرار گرفتن سرعت در بازه استاندارد حتما یک سایز کوچک تر از لوله را در فرمول ها تست کنید چرا که ممکن است با انتخاب 1 سایز کوچک تر همچنان سرعت آب در لوله در بازه استاندارد باشد. بنابراین می توانید با این کار از نظر اقتصادی صرفه جویی کنید.

لینک دانلود فایل اکسل مذکور در پایان برای شما قرار داده شده است. با کلیک بر روی آن فایل را دانلود و از آن استفاده کنید.

نکته کاربری: معمولا دبی (میزان آب عبوری) در ایران با دو واحد متر مکعب بر ساعت یا لیتر بر ثانیه سنجیده می شود. اگر دبی شما بر حسب متر مکعب بر ساعت بود از جدول سمت راست و اگر بر حسب لیتر بر ثانیه بود از جدول سمت چپ استفاده کنید. ولی در هر دو نتیجه سرعت بر حسب متر بر ثانیه می باشد. جهت مقایسه با بازه استاندارد یعنی 0.8 تا 2 متر بر ثانیه.


لینک دانلود --------->>>>>> Pipe Diameter Size.xlsx