مقایسه محصولات


کشور سازنده
ترکیه
نوع مصرف
محلول پاشی، کود آبیاری
نوع عناصر
کلسیمی مایع